HOMEVlaams Architectuurinstituut: www.vai.be
Meer informatie over de video ‘Als een school monument wordt’. Alle lesmateriaal gerangschikt volgens de thema’s en opdrachten uit de handleiding. Tekeningen en foto’s van de drie besproken schoolgebouwen: het KADeurne, de Appeltuin en het KADenderleeuw. Iedereen die heeft meegewerkt aan het lessenpakket, de video, de handleiding en de website. Hier kun je programma’s downloaden als Acrobat Reader (om de PDF-documenten te kunnen lezen), Windows Media Player en Quick Time (om de videofragmenten te bekijken). Een paar links die je op weg helpen om meer te weten te komen over architectuur, modernisme, stijlen, monumenten, … Alle geselecteerde en gebruikte teksten zijn hier als PDF-document downloadbaar. Contact- en adresgegevens. Bestelgegevens voor het lessenpakket. Over het lessenpakket. Waarom architectuur? Wat is architectuur ervaren? Een schema met alle thema’s, opdrachten en werkmethodes die in de handleiding aan bod komen. Geraadpleegde boeken, tijdschriftartikelen en brochures.