CONTACT

BESTElformulier

Huurt tekeningenpakket “Schoolgebouwen” mits betaling van een waarborg van € 50 en een huurprijs van € 15.
Huurt tekeningenpakket “Braemhuis” mits betaling van een waarborg van € 50 en een huurprijs van
€ 15.

Wenst gecontacteerd te worden door het VAi

 
naam*  
voornaam*  
functie  
instelling/shool*  
Gegevens school of instelling  
  Leveradres Facturatieadres
(alleen invullen indien facturatie- en leveradres niet hetzelfde zijn)
straat*
nummer*
bus
postcode*
gemeente*
telefoon overdag*
fax
e-mailadres*
 
Privégegevens leerkracht  
straat  
nummer  
bus  
postcode  
gemeente  
 

Het tekeningenpakket samen met een betalingsbewijs wordt u toegestuurd zodra het bedrag van de borgsom en huur gestort is op rekeningnummer 068-2509177-08 (from abroad: IBAN: BE63 0682 5091 7708 BIC GKCCBEBB)) met vermelding borgsom en huur tekeningenpakket "Schoolgebouwen" of "Braemhuis".
De borgsom wordt u teruggestort zodra het tekeningenpakket weer in ons bezit is.

 
opmerking:
   
 

* Verplichte velden.

Terug


Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.be