inleiding
School maken in architectuur

‘School maken in Architectuur’ is een lessenpakket met thema’s en opdrachten rond architectuur
voor leerlingen vanaf 16 jaar uit de tweede en derde graad van het secundair onderwijs en hun leerkrachten. We denken daarbij zowel aan algemeen, technisch als kunstonderwijs. Het kan ook gebruikt worden bij de opleiding voor leerkrachten.
 

De opdrachten zijn onafhankelijk van elkaar te gebruiken tijdens lessen cultuurwetenschappen, esthetica, geschiedenis, Nederlands, wiskunde, fysica, kunstzinnige vorming of aardrijkskunde. Ze zijn in principe vakoverschrijdend.
Het pakket bevat een handleiding voor leerkrachten, de educatieve documentaire ‘Als een school monument wordt’ en een groot aantal werktekeningen, begeleidende teksten en achtergrondinformatie op deze website.
De ondersteunende teksten, documenten en tekeningen, die nodig zijn voor de opdrachten van het lessenpakket, vindt u op deze website. Zij zijn als A4 - document printbaar. Bij elke opdracht is tevens nagegaan of er met betrekking tot het aangeboden onderwerp websites bestaan met uitgebreidere informatie en beeldmateriaal.

MEER INFO LEES verder

Schema thema’s en opdrachten
Informatie over het pakket
Adressen om te bestellen
Over deze website
Geraadpleegde literatuur

Over het lessenpakket
Download handleiding
Over de film
Bekijk film “Als een school monument wordt”
Waarom architectuur in het secundair onderwijs?
Architectuur ervaren
 
Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.be