INLEIDING
DEZE WEBSITE
  De ondersteunende teksten, documenten en tekeningen, die nodig zijn voor de 18 opdrachten van het lessenpakket, vindt u op deze website. Zij zijn als A4 - document printbaar.
Bij elke opdracht is tevens nagegaan of er met betrekking tot het aangeboden onderwerp websites bestaan met uitgebreidere informatie en beeldmateriaal. Op deze site vindt u ook de lijst van de door ons geraadpleegde literatuur en van een aantal standaardwerken over architectuur die interessant zijn in het kader van dit lessenpakket.
 
Terug
Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.be