INLEIDING
MEER OVER HET LESSENPAKKET
 

Handleiding voor de leerkracht
De handleiding bestaat uit een algemeen inleidend hoofdstuk en 18 thema’s en opdrachten. Elk thema wordt toegelicht aan de hand van een algemene tekst en gekoppeld aan een opdracht. Per opdracht zijn leerdoelen, didactisch materiaal, uitgangspunten en vermeende tijdsduur vermeld. De opdrachten zijn uitgebreid gedocumenteerd met tekst- en beeldmateriaal. De thema’s en opdrachten sluiten aan op de informatie uit de film. Een schema geeft een overzicht van alle thema’s en opdrachten.

Opdracht 7 uit het lessenpakket
..//Download
(.pdf, 597 KB)
  ..//Download
(.pdf, 337 KB)
  ..//Download
(.pdf, 338 KB)
  ..//Download
(.pdf, 453 KB)
             
..//Download de handleiding (.pdf)
..//Bekijk hier de film 'Als een school monument wordt'
 
  De film 'Als een school monument wordt'
De film ‘Als een school monument wordt, op zoek naar de architectuur van het KADeurne' is de aanleiding om leerlingen - vanuit een concreet (school)voorbeeld - vertrouwd te maken met architectuur. Elk hoofdstuk kan zelfstandig bekeken worden en als start dienen voor de opdrachten. Het schema toont welk hoofdstuk van de film qua informatie en/of thema’s aansluit bij de betreffende opdracht.
 
 

De OPDRACHTEN
Bij de opdrachten kan er samengewerkt worden door leerkrachten van verschillende vakgebieden. Tijdens lessen Nederlands of media kan gewerkt worden rond het leren communiceren en discussiëren over verzamelde informatie en/of standpunten. Het pakket kan ook gebruikt worden voor projectweken waarbij intensief rond alle aspecten van een bepaald onderwerp wordt gewerkt. Andere opdrachten kunnen dan weer uitgevoerd worden tijdens of na een reis naar het buitenland, of gekoppeld worden aan een bezoek aan een interessant gebouw of een monument in de omgeving. Als uitgangspunt kan je ook verbouwingen of restauraties in de eigen school gebruiken.

De opdrachten zijn gericht op het ontdekken van architectuur door de leerlingen zelf. Zij werken meestal in kleine groepjes van maximaal vier leerlingen. Er zijn verschillende soorten activiteiten en werkwijzen in de opdrachten te onderscheiden:

·
observeren van bestaande gebouwen en het leren vastleggen van die observaties
·
lezen, analyseren en verwerken van een tekst over architectuur gekoppeld aan het maken van en/of het -zoeken naar beeldmateriaal dat de tekst kan illustreren en/of verduidelijken
·
onderzoeken van een ontwerp, een gebouw met de hulp van tekeningen en schetsmaquettes
·
koppelen van een observatie aan een berekening

Het werken aan opdrachten binnen kleine groepen wordt steeds teruggekoppeld naar de klas, waarbij iedere groep zijn informatie, ondervindingen en conclusies duidelijk maakt aan de anderen en waarna een discussie kan plaatsvinden. Deze terugkoppeling is onontbeerlijk omdat zo een verdieping van begrippen ontstaat en informatie dikwijls een juiste plaats krijgt. De opdrachten zijn vaak zo opgebouwd dat per groepje een verschillende opdracht wordt gegeven, zodat leerlingen elkaar moeten informeren.
 
Terug
Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.be