INLEIDING
Waarom architectuur in het secundair onderwijs?
  Architectuur en onze ruimtelijke omgeving maken deel uit van ons dagelijks leven. Door er bewust mee om te gaan - en niet louter het esthetische aspect te beschouwen - kunnen we ons niet alleen verrijken, maar ook meer betrokken voelen bij de opbouw en de veranderingen van onze omgeving: school, huis, straat en stad. Het is daarom belangrijk én boeiend om architectuur in het secundair onderwijs te integreren.
Architectuur kan een middel zijn om te leren kijken en om de ruimtelijke omgeving te leren documenteren, en analyseren, te leren creatief te reageren op nieuwe informatie en om zelf te creëren. Uniek aan architectuur is dat techniek, creatie, cultuur, geschiedenis en sociologie bij elkaar komen.

 
Terug
Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.be