LESMATERIAAL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
Thema Architectuur is veelzijdig
Opdracht Groepsgesprek over architectuur
Vertrekpunt film 'Als een school monument wordt'

“Architectuur is een uiting van cultuur. Ze is uiterst gevoelig en wordt beïnvloed door andere aanverwante disciplines: filosofie, literatuur, film, plastische kunst. Architectuur krijgt nieuwe impulsen door analyse van de bestaande omgeving, de metropool, de stad, de periferie en het overblijvende landschap. Ze transformeert op basis van onderzoek door urbanisten, sociologen, landschapsarchitecten, ecologen. Architectuur bestaat niet alleen vandaag, ze heeft een geschiedenis. Er is een materieel restant: het patrimonium dat ons nog steeds omringt. Architectuur heeft ook te maken met conjunctuur en economie. Architectuur is afhankelijk van de omschrijving van het beroep architect. Ze wordt geleid door de industrie, door de mogelijkheden van opdrachtgevers, individuen, overheden en bedrijven. Architectuur is ook politiek. De gezagsdragers dragen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving van de toekomst. Zij moeten met strategie de omgeving plannen, beschermen en een voorbeeldfunctie vervullen. Architectuur gaat ook over mensen, over wonen en werken en leven en over onze relaties met elkaar.“
(uit Inleiding bij het architectuurprogramma, Katrien Vandermarliere, deSingel 97/98, p. 12)

   

Foto./Kunstencentrum STUK vzw, 2001, Neutelings-Riedijk Architecten, © Jan Kempenaers

opdrachten en thema’s
Download opdracht
Schematisch overzicht
Overzicht hoofdstukken

 

 

 

 

 

 

 

Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.be