LESMATERIAAL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
Thema Architectuur met een A
Opdracht Zoeken naar Architectuur met een A
Vertrekpunt Teksten over waardevolle architectuur, voorbeelden van leerlingen

Architectuur en bouwen
“Traditioneel wordt architectuur beschouwd als de ‘kunst’ van het bouwen. Architectuur is in deze opvatting een superieure vorm van het bouwen, omdat ze op een beredeneerde en artistiek verantwoorde wijze een harmonische samensmelting bewerkstelligt tussen vorm, functie en constructie...”
(uit Dat is Architectuur, p. 673)
(voor leerkrachten)

le Corbusier, Vers une architecture (1923)
“Men maakt gebruik van stenen, hout en cement, en met deze materialen bouwt men huizen en paleizen; dat is een kwestie van constructie. Het vernuft is aan het werk. Maar opeens wordt mijn hart geraakt, voel ik mij goed en gelukkig, en ik zeg “Dit is schoonheid.”
(uit Moderne architectuur, een kritische geschiedenis, Kenneth Frampton, Nederlandse vertaling)
..//Lees meer

Paul Valéry, Eupalinos of de architect (1921)
“Zeg eens (omdat je zo gevoelig bent voor de werking van architectuur), heb je bij je wandelingen door deze stad niet gemerkt dat sommige gebouwen die haar bevolken stom zijn; dat andere spreken; en dat nog andere, en die zijn uiterst zeldzaam, zingen?
(uit Dat is architectuur, p. 113)
..//Lees meer

Koen Van Synghel, Hedendaags maar tijdeloos (2003)
“Het opmerkelijke samenspel van geometrische bouwvolumes, de sculpturale behandeling van beton en licht, het bestudeerde schrijnwerk en fijne details zoals de plastische trechters van de regenbuizen, doen vergeten dat de voorbije 25 jaar in dit atheneum ook wel hun tol hebben geëist.”
(uit Proeven van architectuur, De Standaard
31-05-03)

   

Foto./Vliegtuigloods Grimbergen, 1948-1950, Alfred Hardy, © Bastin/Evrard

DOWNLOAD ALS .PDF
Architectuur en bouwen (3.12 MB)
Koen Van Synghel, Hedendaags maar tijdeloos
(73 KB)
FILMFRAGMENT
Impressie KADeurne

..//In Quick Time formaat (299 KB)
..//In Windows Media Player formaat (249 KB)

Zie ook
Opdracht 17

opdrachten en thema’s
Download inleidende tekst
Download opdracht
Schematisch overzicht
Overzicht hoofdstukken

 

 

 

 

 

 

 

Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.be