LESMATERIAAL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
Thema Kijken naar architectuur
Opdracht Op zoek gaan naar architecturale elementen
Vertrekpunt Eigen schoolgebouw of ander geschikt gebouw in de omgeving
Foto’s architecturale elementen kadeurne
..//Klik hier


   

Foto./Koninklijk Atheneum Deurne, ca 1935, Architectuurarchief Provincie Antwerpen

Zie ook
Opdracht 4, 11, 12, 13, 14, 17

opdrachten en thema’s
Download inleidende tekst
Download opdracht
Schematisch overzicht
Overzicht hoofdstukken

Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.be