LESMATERIAAL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
Thema Het modernisme
Opdracht Analyse teksten, zoeken naar en presenteren informatie
Vertrekpunt Originele teksten modernistische architecten

Henry van de Velde, Principiële stellingnamen (1902)
“Het omhulsel van alle constructies (voor mij geldt deze term zowel voor een huis als voor een jurk) had al lang elke oprechtheid en elke organische uitdrukking verloren; het leidde een eigen leven, zonder samenhang met datgene wat het omhulde. Men ging met de verschillende organische onderdelen van een meubel of een huis net zo om als de banketbakker met suikerwerk: hij gooit het in een zak of de doos die u heeft gekozen.”
(uit Dat is Architectuur, p. 50)

Adolf Loos, Architectuur (1910a)

“Mag ik u meenemen naar de oever van een bergmeer? De hemel is blauw, het water is groen en alles ligt in diepe rust. De bergen en wolken spiegelen zich in het meer, evenals de huizen, boerderijen en kapellen. Ze lijken te zijn gemaakt in Gods eigen werkplaats, net als de bergen en bomen, de wolken en de blauwe hemel. En alles ademt schoonheid en rust...
Maar wat is dat daar? Een wanklank verstoort de harmonie, een totaal overbodig gekrijs. Te midden van de huizen van de boeren, die niet door henzelf maar God zijn gebouwd, staat een villa. Gebouwd door een goede of een slechte architect? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat het gedaan is met vrede, rust en schoonheid.”
(uit Dat is Architectuur, p. 58)

Le Corbusier & Amédée Ozenfant, Na het kubisme (1918)
“Aan de heldere constructies kunnen de duidelijk geformuleerde intenties worden afgelezen. De bruggen, fabrieken, stuwdammen en de vele andere gigantische bouwwerken dragen de levensvatbare kiemen van een ontwikkeling. Men bespeurt in deze utilitaire bouwwerken een Romeinse grootsheid.”
(uit Dat is Architectuur, p. 89)

Hannes Meyer, Bouwen (1928)
“1 - geslachtsleven, 2 - slaapgewoonten, 3 - huisdieren, 4 - tuinieren, 5 - lichaamsverzorging,
6 - beschutting, 7 - hygiëne, 8 - auto-onderhoud,
9 - koken, 10 - verwarming, 11 - zonlicht, 12 - verzorging ... dit soort eisen zijn de enige uitgangspunten voor de woningbouw. we onderzoeken hoe het dagelijks leven van alle bewoners van het huis verloopt, en hieruit wordt het functiediagram afgeleid voor vader, moeder, kind, baby en medebewoners.”
(uit Dat is Architectuur, p. 181)

   

Foto./Lido, Luik, 1939, Groupe EGAU, beeld: AROHM, Monumenten en Landschappen

DOWNLOAD ALS .PDF

Henry van de Velde, Principiële stellingnamen (1.20 MB)
Adolf Loos, Architectuur (2.05 MB)
Le Corbusier & Amédée Ozenfant, Na het kubisme (867)
Hannes Meyer, Bouwen (1.07 MB)
FILMFRAGMENT
In de feestzaal KADeurne

..//In Quick Time formaat (987 KB)
..//In Windows Media Player formaat (379 KB)

Zie ook
Opdracht 6, 7

opdrachten en thema’s
Download inleidende tekst
Download opdracht
Schematisch overzicht
Overzicht hoofdstukken

 

 

 

 

 

 

 

Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.be