LESMATERIAAL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
Thema Architectuur en representatie
Opdracht Werken met representatiemiddelen: tekening, maquette, foto, computer
Vertrekpunt Huis en atelier Renaat Braem

Het Renaat Braem huis, ontwerp en restauratie
In het themanummer Het Renaat Braem huis, ontwerp en restauratie, uitgegeven door Monumenten en landschappen 21/6 november-december 2002 vind u uitgebreide informatie over het huis en de restauratie.

Te bestellen bij:
Monumenten en Landschappen,
Graaf de Ferraris-gebouw
Albert II-laan 19
1000 Brussel
dianep.torbeyns@lin.vlaanderen.be

beelden huis Renaat Braem
..//Klik hier

 

   

Foto./Studieschets door Renaet Braem voor eigen woning Deurne, ca 1960, AROHM/ Monumenten en Landschappen

FILMFRAGMENT

Over tekeningen van Eduard Van Steenbergen

..//In Quick Time formaat (766 KB)
..//In Windows Media Player formaat (535 KB)

WEBSITES
www.monument.vlaanderen.be/braem/nl

Zie ook
Opdracht 17, 18

opdrachten en thema’s
Download inleidende tekst
Download opdracht
Schematisch overzicht
Overzicht hoofdstukken

Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.be