LESMATERIAAL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
Thema Het programma van eisen
Opdracht Onderzoek klaslokalen
Vertrekpunt Klaslokalen van voorbeeldscholen en eigen school

Documentatie schoolgebouwen
..//Lees meer

Uit Les écoles publiques, constructions et installation en Belgique et en Hollande, Félix Narjoux 1878
..//Klik hier (.pdf, 169 KB)

Bouw der Schoollokalen/ Constructions scolaires, Schikking en Bemeubeling der Schoollokalen gebruikt voor Lager, Bewaar –en Middelbaar onderwijs
“De school heeft er niet «monumentaal» uit te zien; men hoede zich er voor, haar dat karakter van «officieel gebouw» te geven zooals vroeger het geval was. Zij moet een artistieken indruk verwekken door sierlijken eenvoud, de vroolijkheid, de klaarheid en de volmaakte aanpassing aan de omgeving.”
(Ministerie van Kunsten en Wetenschappen, ministerieel besluit van 25 Mei 1932)

Document Twee eeuwen Scholenbouw
Brochure Open Monumentendag 13 september 1992.

   

Foto./Tekening uit het handboek 'Architect's data' van Ernst en Peter Neufert, 2000, Oxford, p 177

DOWNLOAD ALS .PDF

Documents officiels - programme pour la construction et l’ameublement des maisons d’écoles - 17 novembre 1874 (1.23 MB)
Les écoles publiques en Belgique, services intérieurs- Classes (957 KB)
Bouw der Schoollokalen/Constructions scolaires, Schikking en Bemeubeling der Schoollokalen gebruikt voor Lager, Bewaar –en Middelbaar onderwijs (2.23 MB)
Twee eeuwen Scholenbouw (deel 1) (3.73 MB), (deel 2) (4.19 KB)
FILMFRAGMENT
In de klas met professor Verpoest

..//In Quick Time formaat (550 KB)
..//In Windows Media Player formaat (387 KB)

Zie ook
Opdracht 3, 4, 11, 13

opdrachten en thema’s
Download inleidende tekst
Download opdracht
Schematisch overzicht
Overzicht hoofdstukken

Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.be