LESMATERIAAL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
Thema Architectuur en klimaat
Opdracht Kennismaken met thermische eigenschappen van materiaal en kleur
Vertrekpunt Het eigen schoolgebouw

Tabel bouwfysische eigenschappen
van materialen

..//Lees meer

   

Foto./Woning van Roosmalen, Antwerpen, 1985-1987, AWG/ bOb Van Reeth, © Bastin/Evard

Zie ook
Opdracht 3

opdrachten en thema’s
Download inleidende tekst
Download opdracht
Schematisch overzicht
Overzicht hoofdstukken

Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.be