LESMATERIAAL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
Thema De gulden snede
Opdracht Onderzoek naar de gulden snede
Vertrekpunt Het eigen lichaam, object uit de natuur en bestaande gebouwen

Beschrijving voor het maken van een gulden snede passer
..//Lees meer

   

Tekening./Schets van 'L'homme du Modulor', ca 1950, door Le Corbusier, uit: 'Le Corbusier; Poetique, Machines et Symboles', ed. A. Tzonis, 2001, Parijs, p 143

opdrachten en thema’s
Download inleidende tekst
Download opdracht
Schematisch overzicht
Overzicht hoofdstukken

Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.be