OVERZICHT THEMA'S EN OPDRACHTEN
NR
  THEMA   OPDRACHT   VERTREKPUNT   ACTIES   FILM HOOFDSTUK   VAKGEBIED   TIJDSDUUR   ZIE OOK
  1   Architectuur is veelzijdig   Groepsgesprek over
architectuur
  Film ‘als
een school
monument wordt’
  discussie   1, 2, 3, (4)   vakover-
schrijdend
geschiedenis,
Nederlands,
cultuurweten-
schappen
  1 les      
  2   Architectuur met een A   Zoeken naar
architectuur
met een A
  Teksten over waardevolle architectuur, voorbeelden
van leerlingen
  lezen,
beelden
verzamelen,
tekst schrijven,
discussie
 

1, 2, 3

 

  vakover-
schrijdend
Nederlands,
esthetica,
geschiedenis
cultuurweten-
schappen
  2 lessen
+ taak
  opdracht:
17
 
  3   Kijken naar architectuur   Op zoek gaan naar architecto-
nische elementen
  Eigen school-gebouw of
ander toegankelijk en interessant gebouw
  observeren,
fotograferen,
schema maken,
discussie
  1   vakover-
schrijdend
esthetica,
media,
plastische vorming
  2 lessen
+ taak
  opdracht:
4. 11. 12. 18
 
  4   De ruimtelijke ervaring   Observeren en
beleven, registeren
van de architecturale ruimte
  Één grote ruimte
in eigen schoolgebouw of ander toegankelijk en interessant gebouw
  observeren,
fotograferen,
filmen,
tekenen,
discussie,
  1   vakover-
schrijdend
esthetica,
media,
plastische vorming
  2 lessen
+ taak
  opdracht:
3. 11. 12
 
  5   Het modernisme   Analyse teksten modernistische architecten en
verzamelen beelden
  Originele teksten van vier modernistische architecten   lezen,
analyseren,
informatie
zoeken,
presenteren,
discussie
  1. 2   vakover-
schrijdend
Nederlands,
geschiedenis,
esthetica
  2 lessen
+ taak
  opdracht:
6. 7
 
  6   Architectuur en geschiedenis   Onderzoek naar geschiedenis en modernisme   Maken tijdsbalk ontwikkeling architectuur, geschiedenis, cultuur, techniek, kunsten   informatie
zoeken,
analyseren,
presenteren,
discussie
  1   vakover-
schrijdend,
geschiedenis
esthetica,
media
Nederlands,
aardrijkskunde
  4 lessen
+ taken
  opdracht:
5. 7
 
  7   Architectuur en wonen   Kennismaken met
het wonen in de
19de eeuw en de
reactie van het modernisme,
verzamelen beelden
  Originele teksten van modernistische architecten en documentatie 19de -eeuwse woonsituatie   lezen,
analyseren,
informatie
zoeken,
presenteren,
discussie
  1. 2   vakover-
schrijdend,
geschiedenis,
Nederlands
  2 of 3 lesuren
+ taak
  opdracht:
5. 6
 
  8   Hedendaagse architectuur   Kennismaken met hedendaagse architectuur   Originele teksten van/ interviews met hedendaagse architecten   lezen,
analyseren,
informatie
zoeken,
presenteren,
discussie
  1   vakover-
schrijdend,
esthetica,
cultuurweten-
schappen,
Nederlands,
media
  2 à 3 lesuren
+ taak
  opdracht:
9
 
  9   Architectuur, stad, landschap en mobiliteit   Discussie en
onderzoek naar
mobiliteit
  Onderzoek naar eigen mobiliteit, kaarten tekenen, lezen teksten over invloed auto op architectuur   lezen,
analyseren,
veldwerk,
tekenen,
discussie
      vakover-
schrijdend,
aardrijkskunde, cultuurweten-
schappen,
Nederlands
  3 lesuren   opdracht:
8
 
  10   Architectuur en representatie   Werken met representatie-
middelen: tekening, maquette, foto,
computer
  Huis en atelier architect Renaat Braem   interpreteren
tekeningen,
maquette
bouwen,
vergelijken
maquette en
realisatie
  1. 2   vakover-
schrijdend
architectonische en
plastische
vormingesthetica
  2 à 3
lesuren,
taak,
excursie
  opdracht:
17. 18
 
  11   De ruimtelijke opbouw   Onderzoek naar ruimtelijke opbouw
van scholen
  Drie schoolgebouwen van verschillende periodes en eigen schoolgebouw   interpreteren
tekeningen,
observeren
tekenen,
discussie
  1. 3   vakover-
schrijdend,
technische - en
architectonische
vorming
  3 lesuren
+ taak
  opdracht:
3. 4. 12
 
  12   Het programma van eisen   Onderzoek klaslokalen   Klaslokalen van schoolgebouwen uit verschillende periodes en eigen schoolgebouw   interpreteren
tekeningen,
observeren,
maquette
maken
  1. 3   vakover-
schrijdende
sthetica,
architectonische en
plastische vorming
  2 à 3
lesuren
+ taak
  opdracht:
3. 4. 11. 13
 
  13   De constructie van raam-
openingen
  Onderzoeken
constructie
raamopeningen
  De drie voorbeeldscholen en het eigen schoolgebouw   onderzoeken,
interpreteren
tekeningen,
beredeneren
krachtenverloop
  1. 3   fysica
architectonische
vorming
  2 lesuren
+ taak
  opdracht:
12. 14
 
  14   Architectuur en constructie   Maken van een grote overspanning   200 houten stokjes en 3 rollen plakband   onderzoeken,
interpreteren
tekeningen, model bouwen,
model toetsen
  1. 3   fysica
architectonische
en plastische
vorming
  2 à 3
lesuren
+ taak
  opdracht:
3. 13
 
  15   Architectuur en klimaat   Kennismaking met thermische eigenschappen van materiaal en kleur   Eigen schoolgebouw   observeren,
meten,
interpreteren,
verslag maken
  1. 4   fysica,
bouwtechniek,
materiaalkunde
  3 lesuren
+ taak
  opdracht:
3
 
 
  16   De gulden snede   Onderzoek naar de gulden snede   Bestaande gebouwen, het eigen lichaam, en een object uit de natuur   meten,
informatie
zoeken,
presenteren
  1. 3   wiskunde,
esthetica,
architectonische
vormgeving
  2 lesuren
+ taak
     
  17   Monument   Kennismaking met het begrip monument   Het KADeurne en de Appeltuin uit de video   informatie
verzamelen,
presentatie,
discussie
  1. 3, (4)   vakover-
schrijdend,
Nederlands,
esthetica,
cultuurweten-
schappen
  2 lesuren
+ taak,
mogelijk excursie
  opdracht:
2. 10. 18
 
  18   Restauratie   Zoeken naar verschillende bouwfases schoolgebouw of monumenten   Eigen schoolgebouw, monumenten   observeren,
informatie
verzamelen,
presentatie,
discussie
  1. 3, 4   vakover-
schrijdend,
Nederlands,
esthetica,
cultuurweten-
schappen
  2 lesuren
+ taak
  opdracht:
3. 10. 17
 
Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.be