TEKSTEN

TEKSTEN

Deze verzameling teksten ondersteunt de opdrachten van het lessenpakket ‘School maken in architectuur’. Naast historische documenten over scholenbouw, woningbouw en interviews met hedendaagse architecten zijn er een aantal originele teksten van architecten uit de twintigste eeuw geselecteerd. Een aantal teksten werd overgenomen uit de recente publicatie ‘Dat is Architectuur’. Sleutelteksten uit de twintigste eeuw.

De teksten tonen uit eerste hand - zonder allerlei ‘filters’, interpretaties van derden - welke maatschappelijke en architectonische vraagstukken architecten bezighouden.
Vanuit de teksten kunnen de leerlingen via het web en/of in boeken en tijdschriften op zoek gaan naar aanvullend beeldmateriaal en relevante voorbeelden van het werk van deze architecten. Wij hebben ook een lijst toegevoegd van de boeken, tijdschriften en brochures die wij hebben geraadpleegd voor het lessenpakket.

‘Dat is architectuur’. Sleutelteksten uit de twintigste eeuw, Redactie Hilde Heynen, André Loeckx, Lieven De Cauter, Karina Van Herck, Uitgeverij 010, Rotterdam, 2001
..//Meer over het boek

•  Henry van de Velde, Principiële stellingnamen, (1902)
..//opdracht 5, het modernisme
Adolf Loos, Architectuur, (1910a) - opdracht 5, het modernisme
Le Corbusier & Amédée Ozenfant, Na het kubisme, (1918)
..//opdracht 5, het modernisme
Le Corbusier & Pierre Jeanneret, De vijf punten voor de nieuwe architectuur, (1927)
..//opdracht 7, architectuur en wonen
Hannes Meyer, Bouwen, (1928)
..//opdracht 5, het modernisme
Mart Stam, De maat, de juiste maat, de minimale maat, (1929)
..//opdracht 7, architectuur en wonen
José Luis Sert, Fernand Léger & Sigfried Giedion, Negen punten over monumentaliteit, (1943)
..//opdracht 17, monument
Peter Cook, Over wegwerparchitectuur, (1963)
..//opdracht 8, hedendaagse architectuur
Alison & Peter Smithson, Waar te lopen en waar te rijden in onze hippe nieuwe kleren en onze glanzende nieuwe auto’s, (1967)
..//opdracht 9, architectuur, stad, landschap en mobiliteit
Hans Hollein, Alles is Architectuur, (1968)
..//opdracht 8, hedendaagse architectuur
Robert Venturi & Denise Scott Brown, Leren van Las Vegas, (1968)
..//opdracht 9, architectuur, stad, landschap en mobiliteit
Hans Kollhoff, De mythe van de constructie en het architectonische, (1993)
..//opdracht 8, hedendaagse architectuur
Hilde Heynen, Architectuur en bouwen (uit het kritische apparaat)
..//algemeen en opdracht 2, de A van Architectuur, voor leerkrachten
     
    Bruno Zevi, l’Espace, élémént fondamental de l’architecture, uit Apprendre à voir l’Architecture, Bruno Zevi, uitg. Les Editions de Minuit, Parijs, 1959, p 9 - 16
..//algemeen, voor leerkrachten
     
    Eduard Van Steenbergen, Het moderne binnenhuis (‘radiopraatje uit 1931’), uit Eduard Van Steenbergen, De Sikkel, Antwerpen 1955
..//opdracht 7, architectuur en wonen
     
 

De beluiken te Gent - geschiedenis van een industriële huisvestingsvorm, uit Onderzoek naar de Gentse beluiken: bouwfysische, sociologische, historische en kunsthistorische Evaluatie, W.I.A.R.U.G, Seminarie voor de nieuwste geschiedenis 1978, Prof. Dr. H. Balthazar, p. 4- 14
..//opdracht 7, architectuur en wonen

De beluiken in de vierde wijk en Fragment over de bewoning van de beluiken, uit De beluiken binnen de stad Gent – verslag over het onderzoek, gedaan ten jare 1904, door de Heeren De Rycke Ign., Van Renterghem en De Buck P)
..//opdracht 7, architectuur en wonen

Toyo Ito, Blurring Architecture, Uit Toyo Ito, Blurring Architecture, tentoonstellingscatalogus, Suermondt-Ludwig-Museum, 1999, Nederlandse vertaling naar aanleiding van de tentoonstelling van 18 februari tot 26 maart 2000 in deSingel, deSingel, 1999, p 17-22
..//opdracht 8, hedendaagse architectuur

Fragmenten uit interview met Jean Nouvel door Ole Bouman
..//opdracht 8, hedendaagse architectuur

De wereld wordt één gigantisch winkelcentrum. Exclusief interview met Rem Koolhaas, één van 's werelds belangrijkste architecten, Luc Van De Steene, De Morgen, 07-12-2001
..//opdracht 8, hedendaagse architectuur

     
 

Twee eeuwen Scholenbouw (1 en 2), uit Brochure Open Monumentendag 13 september 1992
..//opdracht 11, de ruimtelijke opbouw

Fragmenten uit ‘Les écoles publiques, uit Les ecoles publiques, constructions et installation en Belgique et en Hollande, Félix Narjoux, 1878
..//opdracht 12, het programma van eisen

Fragmenten uit Bouw der Schoollokalen, uit Schikking en Bemeubeling der Schoollokalen gebruikt voor Lager, Bewaar –en Middelbaar onderwijs, Ministerie van Kunsten en Wetenschappen, ministerieel besluit 1932
..// opdracht 12, het programma van eisen

     
 

Dossier van het monument de Appeltuin (“school 7”) in Leuven (1 en 2), ministerieel besluit houdende bescherming van Monumenten, stads- en dorpsgezichten
..//opdracht 17, monument

De restauratie van Fort Napoleon
Architectuurconcept, Architectuurburo Govaert & Vanhoutte, 10 juni 2000
Persoonlijke visie op het totale project “Fort Napoleon”, Fabiaan Van Severen, 10 juni 2000
..//opdracht 18, restauratie

Pastorie en nieuwbouw van Paul Robbrecht en Hilde Daem
Paviljoen bij woning Galle, Essene, 2001, architect: Robbrecht en Daem, tekst: Rik Nys, fotografie: Kristien Daem uit: Jaarboek architectuur Vlaanderen, 2000/2001, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2002
..//opdracht 18, restauratie


Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.be