FILM

film ‘Als een school monument wordt’

De film toont verschillende aspecten van architectuur door vanuit een aantal perspectieven verhalen te vertellen over een schoolgebouw. De film duurt 44 min. De vier hoofdstukken van elk +/- 9 minuten kunnen ieder apart bekeken worden. Tijdens een les kunnen ze als start dienen voor verder onderzoek.
U kan de film hier bekijken

Ontstaan film
..//Lees meer

Idee en vorm film
..//Lees meer

   

INLEIDING
In de inleiding wordt Dimitri Leue benaderd om mee te werken aan het architectuurproject rond het KADeurne. Hij wordt verleid zich in te zetten door de lovende krantenartikelen die hem worden opgestuurd en door een bezoek aan het schoolgebouw.
filmcompilatie
In Quick Time formaat (816 KB) I In Windows Media Player formaat (477 KB)

   
 

1. MODERN?
Over modernistische architectuur

Het Koninklijk Atheneum wordt vaak als modern schoolgebouw omschreven, maar hoe kan een gebouw van meer dan 60 jaar modern zijn? Op zoek naar begrippen
als modern, modernisme met de hulp van een specialist ter plaatse: Tijl Eyckerman, schrijver van een gids over moderne architectuur in Antwerpen en docent aan het Henry Van de Velde Instituut Antwerpen.
filmcompilatie
In Quick Time formaat (1.19 MB) I In Windows Media Player formaat (483 KB)

2. FUNCTIE of DECOR?
Over het oeuvre van Eduard Van Steenbergen, architect

Eduard van Steenbergen, architect van het gebouw, neemt een eigen plaats in binnen het modernisme. Zijn ideeën en werk worden toegelicht door Dirk Laureys
die, als archivaris van het Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen, al zijn tekeningen, brieven en andere documenten onder zijn hoede heeft.
filmcompilatie
In Quick Time formaat (1.61 MB) I In Windows Media Player formaat (570 KB)

3. MONUMENT?
Waarom het KADeurne een monument is

Niet alleen Dimitri maar ook de leerlingen begrijpen het niet goed: waarom is het schoolgebouw een monument? Wanneer wordt iets een monument? Luc Verpoest, professor in de Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg aan de KULeuven én scholenspecialist van Vlaanderen weet hierop het antwoord.
filmcompilatie
In Quick Time formaat (1.42 MB) I In Windows Media Player formaat (563 KB)

4. RESTAURATIE?
Over bouwen, veranderen en herstellen

Een gebouw ondergaat tijdens zijn bestaan vele veranderingen. Aan de hand van originele tekeningen en oude foto’s zoekt Dimitri met Rutger Steenmeijer, architect
en restaurateur naar zeven opvallende verschillen, die elk de geschiedenis van het schoolgebouw illustreren en aanzet geven tot restauratie.
filmcompilatie
In Quick Time formaat (1 MB) I In Windows Media Player formaat (638 KB)

 
 

epiloog
Dimitri resumeert wat hij allemaal gezien en geleerd heeft en komt tot een bijzondere conclusie.
filmcompilatie
In Quick Time formaat
(885 KB) I In Windows Media Player formaat (623 KB)

Meer filmfragmenten
..//Zie lesmateriaal opdrachten 02 I 04 I 05 I 07 I 10 I 11 I 12 I 14 I 17 I 18

 

Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.be