FILM

film ‘Als een school monument wordt’

De film toont verschillende aspecten van architectuur door vanuit een aantal perspectieven verhalen te vertellen over een schoolgebouw. De film duurt 44 min. De vier hoofdstukken van elk +/- 9 minuten kunnen ieder apart bekeken worden. Tijdens een les kunnen ze als start dienen voor verder onderzoek.

Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.be