FILM
Ontstaan film

Vertrekpunt van het pakket is de film ‘Als een school monument wordt’. Deze is ontstaan naar aanleiding van een concrete vraag van het Koninklijk Atheneum Deurne. Architecten en geïnteresseerden komen er regelmatig op excursie omwille van de architecturale en historische waarde van het gebouw en binnenkort zal het gebouw gerestaureerd worden. Veel leerlingen en leerkrachten beseffen echter niet dat ze in een uniek gebouw rondlopen. Vanuit die vaststelling ontstond een educatief project rond de architectuur van de school. Tijdens een projectweek - Geïntegreerde Werk Periode - werkten leerlingen uit het vijfde jaar intensief rond architectuur en hun schoolgebouw. Meer gegevens over het project vindt u hier. Deze educatieve documentaire werd gerealiseerd om ook na dit project een document te hebben dat gebruikt kan worden om rond architectuur te werken. Door de veelzijdige en ‘universele’ benadering van het onderwerp is het niet een film voor en over het Koninklijk Atheneum alleen. De film probeert leerlingen bewust te maken van verschillende aspecten van architectuur door vanuit een aantal perspectieven verhalen te vertellen over een schoolgebouw.

Terug


Vlaams Architectuurinstituut: www.vai.be